A goal without a plan is just a wish

ליווי אישי למנהלים

מפגשי ייעוץ אישיים – אונליין/פנים אל פנים

לפרטים נוספים

במפגש 1X1 יועצת ארגונית מנוסה תעביר למנהל כלים אפקטיביים
לניהול מוצלח והנעת צוות דינמי בפרויקטים מורכבים ובזמנים משתנים

גם המנהלים שלכם יכולים להיות -

בעלי מודעות ותפישה ניהולית ברורה, גם במציאות משתנה

בעלי יכולת לפתור בעיות בצוות, בעת משבר ואחריו

מיומנים בתקשורת אפקטיבית, מפרה ומעצימה, גם מרחוק

מנטורים עבור העובדים, גם בעת שינויים ארגוניים

people talk

עשרות מנהלים שליווינו כבר עושים חיל בארגונים שלהם ומנהלים צוותים יציבים, רתומים ומגובשים

היועצת שליוותה אותנו היתה חדת אבחנה, קשובה, מדברת תמיד בגובה העיניים. הישירות שלה מונעת התפלספויות ובזבוז זמן, דפנה עזרה לי מאוד להבין ולהוביל תהליכים.
זיו
מרכנתיל
איה וצוות היועצות מוכוונות לטרנדים חדשים בשוק העבודה ולצרכי הארגון בעידן של היום ומספקות זווית ראייה מעשירה ומרתקת על העולם הזה. תכנים אלו באו בליווי האישי שניתן למנהלים וכן בסדנאות פיתוח המנהלים שערכנו. מעבר לכל, לאיה וצוותה יש רצון כן ואמיתי לסייע בכל שנדרש. זמינותן גבוהה ותמיד מצאתי מענה מקצועי, מהיר, ענייני ורציני לכל סוגיה והתלבטות.
שלי הקש אגסי
Urogen
היועצת שהגיעה אלינו הטיבה לנתח, לזהות ולהבין את הארגון לעומקו ויחד עם כל מנהל, חשפה את תפיסת עולמו, חוזקותיו ויעדיו כפי שהוא רואה אותם. תוך הסתכלות משותפת, מעצימה ופורה של המנהלים, היא מאפשרת להם להגיע אל התוצאות הרצויות עם הכלים המדויקים עבורם.
קרן מור
גב מערכות

לפרטים נוספים